Еустахија Арсић

Еустахија Арсић, фото: Симона Павловић

Еустахија Арсић (Ириг, 1776 – Арад, 1843) прва је славеносербска књижевница, мецена српских књижевника и добротвор Матице српске. О њеном животу се не зна много. Трећом удајом, за Саву Арсића, племића из Арада, доспева у високо друштво и надограђује своје образовање. Говорила је немачки, а можда и енглески, латински и румунски. Образована у просветитељском духу, објавила је двa дела у којима кроз прозу и поезију поучно приповеда о природним наукама, историји, значају школовања женске деце, али и о практичним темама попут биге о домаћинству и салашу.

Креативна дирекција: Александра Јованић
Фото: Симона Павловић